PROGRAMMER

Mentoring, lederutvikling og talentutvikling.

Varighet på ett år

Ca 50 konsulenttimer.

PROSJEKTER

Struktur, kulturelt rammeverk, klar for fremtiden.

Varighet 3-9 mnd

Ca 250 konsulenttimer

VURDERINGER

Styringssystem, ledergrupper, kulturell, strategi. Tilrettelegging, veiledning og avdekking av forbedringspotensiale.

Varighet på 1-2 mnd

Ca 50 konsulenttimer.

Rådgivning 1-1

Personlig trener for ledere, talentutvikling, mentoring, lederutvikling.

Varighet på ett år

Pris 25000 per person per år