Søk
  • Sidsel W. Storaas

Hva nå?

Oppdatert: april 17

Forhåpentligvis og om ikke lenge vil verden smått og sakte begynne å rette seg igjen. Er du og ditt team klare? Vil dere gå tilbake til normalen og til hverdagen, eller er denne blitt ugjenkjennelig annerledes og ny? Vil dere trå tilbake i den gode komfortsonen, haste rundt, multitaske og være travle – slik vi liker, kjenner til, er komfortable med? Er det om å gjøre at alt kommer tilbake til det vante med en gang? Likevekts-prinsippet og i grunn «hele verden» ønsker at vi skal komme tilbake til «normalen» og vi vil bli møtt med et stort påtrykk fra kommersielle og offisielle aktører om at dette er det eneste rette.


Men er det smart? Er det rett?


Har du hørt om uttrykket «gaslightning»? Det kommer fra filmen «Gasslys» fra 1944 der en mann manipulerer sin kone, spilt av Ingrid Bergmann,

slik at hun tror hun er gal. Det å «gasslyse» noen er altså en manipulasjon der du lures til å tro at det er deg det er noe galt med. Noen mener vi alle kommer til å bli gasslyst når korona og covid-19 er slått tilbake. Kreftene som ønsker oss tilbake til «normalen» vil påvirke oss på en slik måte at vi tror det er smart og det eneste rette å gjøre.


Men hva om vi velger å holde fast ved vår opplevelse i den perioden vi nå lever i? At vi IKKE søker tilbake til den gamle, kjente komfortsonen, men bruker denne muligheten til å tenke nytt, stake ut ny kurs, se nye muligheter? Vi har for eksempel for alvor nå sett hva som skjer mer luften med bare noen få uker i ro. Store byer med enorme forurensningsproblemer har blitt rene, nesten magisk. Indiske byer som knapt har sett skyskraperen på andre siden av hovedveien kan nå se Himalaya, 200 km borte. Kan vi endelig bli enig om at arbeid er noe vi gjør og ikke et sted vi er? Kan vi endelig virkelig tenke globalt og agere lokalt – altså hente tilbake produksjon fra utlandet, bruke tilgjengelig arbeidskraft der vi er, jobbe mer fjernt og digitalt fremfor å fly på dagstur til andre byer innenlands? Kan vi skru ned tempo litt og prioritere mer flyt og konsentrasjon?Vi har en felles erfaring nå som vi MÅ ta lærdom av. Det sies at kun de lærende organisasjonene vil overleve. Vi lærer best av å gjøre feil. Om vi gjør noe rett vil vi kun bekrefte det vi allerede vet. Det er kun ved å feile at vi er åpne for ny kompetanse. Når vi oppdager at vi har gjort noe grunnleggende feil over lang tid vil vi søke ut og lete etter svar. Vi kan øke kunnskapen vår ved å studere - lytte, lese og se. Vi kan øke ferdighetene våre ved å teste, eksperimentere, trene, øve, terpe og gjøre på nytt og vi kan endre holdningene våre ved å diskutere, reflektere, revurdere og akseptere ny oppfatning av en endret virkelighet.

Som ledere i en virksomhet må vi nå stoppe opp og virkelig vurdere veien videre. Hvordan kan vi best dra nytte av vår nye lærdom? Hva har vi fått av ny kunnskap? Hvilke nye ferdigheter har vi tatt til oss og hvilke holdninger har endret seg? Kan vi benytte denne gavepakken av ny erfaring?


Det er svært sannsynlig at medarbeiderne har endret verdisett i den perioden vi er i og går gjennom En ting er helsefrykt, men økonomi, arbeidsplasser, volatil oljepris og totalt endrede forutsetninger for næringslivet vil være med på å snu opp på vårt kjente verdisett. Maslows pyramide gjelder fortsatt og det skal ikke mye frykt til før vi går rett tilbake i rød sone. Nære verdier som tilhørighet, vår plass i samfunnet, trygghet for familien og økonomisk forutsigbarhet vil være prioritert over verdier høyere opp i pyramiden. Det er et paradoks at vi nå egentlig trenger å være innovative og visjonære, vi må holde fast ved formålet og visjonen vi satte oss om en bedre fremtid, men dette er ikke lett.

Men om vi er enig i at vi skal gjøre et forsøk på å bruke denne muligheten viruset og verdenspausen har gitt oss til å lære, hva kan vi gjøre? Vi må tenke i tre løkker.1. Første-løkke-læring – prosesslæring. Gjør vi tingene på rett måte?

Når vi alle sitter hver for oss på hjemmekontor og skal samhandle digitalt vil det dukke opp mange tegn til at vi ikke jobber best mulig. Omtrent som når en bekk blir demmet opp og vannstrømmen går ned – da kommer steiner og andre hindringer frem som vi før ikke har sett. Hvilke ikke-verdiskapende aktiviteter kommer frem når vi over natten må endre måten vi jobber sammen på?

Hva kan vi gjøre for å forbedre prosessene våre?


2. Andre-løkke-læring – business-læring. Gjør vi de rette tingene?

Har vi hatt de rette underliggende prinsippene, teoriene, policyene og har vi hatt god beredskap og metode for å håndtere endringer og risiko vi ikke har vært forberedt på? Har systemet vårt vært motstandsdyktig, fleksibelt og tålt påvirkningen av denne «sorte svanen»? Har vi fortsatt sikker drift med etterlevelse av alle regler som gjelder og klarer vi fortsatt å være effektive?

Hva kan vi gjøre for å forbedre systemet vårt?


3. Tredje-løkke- læring – kulturell læring. Hvordan vet vi at vi har tatt de rette beslutningene?

Har vi fortsatt det samme formålet som før og er det fortsatt gyldig? Er den visjonen vi hadde før den samme og den rette nå? Deler våre kunder og andre stakeholdere våre verdier? Hva er våre verdier nå – om de er summen av de delte verdiene til våre medarbeidere? Er de endret og i så fall til hva? Hvilken permanent læring har oppstått som endrer hvordan folk arbeider på institusjonelt eller kulturelt nivå. Hvordan bestemmer vi hva som er rett?

Hva kan vi gjøre for å avstemme, evt endre formål, visjon, verdier og strategi?

Om du trenger nye perspektiver, en sparringspartner, diskusjonspartner, utfordrer, mental døråpner, idegenerator og trener for personlig og faglig utvikling av deg og dine ledere er det bare å ta kontakt! Telefon 94789479, Webmøte på Whereby.com/sqc.no eller epost sidsel.storaas@sqc.no.

52 visninger0 kommentarer