Søk
  • Sidsel W. Storaas

Fire grunner til at lavkodeapplikasjonsutvikling er avgjørende for digital transformasjon


I disse dager er de fleste virksomheter klar over at de trenger å digitalt transformere for å forbli konkurransedyktige, men de er ikke alltid sikre på hvilke verktøy de skal bruke. Derfor har jeg sett på trendene som teknologien legger opp til, og hvorfor jeg anser disse fire grunnene som kritiske for digitaliseringen:

  • Digital transformasjon

  • Digital revolusjon

  • Nøkkelmetodikk

  • Kraften til lavkodeplattformer

Digital teknologi endrer folks liv og tvinger virksomheter til å kontinuerlig endre sine organisasjons- og forretningsmodeller.

I denne sammenhengen blir det nødvendig å utnytte teknologi for å modernisere og forbedre effektiviteten til forretningsmodellen vår, samt å omfavne innovasjon for å transformere og svare på endringene som påvirker virksomheten.

Når det gjelder digital transformasjon, kan vi ikke vurdere trender og teknologier separat.

Verktøy som lavkode, RPA eller kunstig intelligens er separat i stand til å møte noen forretningsbehov, men for å virkelig utnytte deres sanne potensiale må vi få dem til å jobbe sammen for å løse ende-til-ende-behovene i virksomheten.

Hvis målet vårt er hyperautomatisering, må vi stole på et lavkodeverktøy med kapasitet til å integrere med andre teknologier, noe som vil bidra til demokratisering av programvareutvikling, og som til slutt vil gi en differensialverdi til organisasjonen.

Mennesker er en nøkkelkomponent i den digitale revolusjonen, og det er derfor nødvendig å gi dem verktøy som gir dem mulighet til å bidra med sin kunnskap, noe som også oppmuntrer til overføring av kunnskap i hele organisasjonen.


ÅRSAK 1: DIGITAL TRANSFORMASJON

Automatiseringsprosesser er nøkkelen til å holde organisasjoner konkurransedyktige. Akkurat nå er virksomheter som ikke har startet transformasjonen allerede ett skritt bak. Virksomheter som allerede har startet transformasjonen, må fortsette å gjennomgå og oppdatere prosessene sine for å forbli konkurransedyktige.

Generelt utføres alle aktivitetene som utføres i en organisasjon etter en viss prosedyre, som vi gjerne tenker på som prosesstankegangen:

· de involverte personene og organisasjonsområdene

· oppgavene som må utføres

· rekkefølgen oppgavene må utføres i

Gartners årsrapport “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020” fremhever trender som virksomheter bør vurdere som en del av sin teknologistrategi.

Noen av trendene knyttet til digital transformasjon som dekkes i denne bloggposten er: Hyperautomatisering, Multierfarenhet, Demokratisering, Menneskelig augmentering og Gjennomsiktighet and sporbarhet.


Hyperautomatisering

Gartner definerer hyperautomatisering som en effektiv kombinasjon av komplementære sett med verktøy som kan integrere funksjonelle siloer og prosess-siloer for å automatisere og utvide forretningsprosesser. Disse verktøyene inkluderer bruk av avansert teknologi, for eksempel kunstig intelligens (AI), maskinlæring (ML), RPA, iBPM og datautvinning.

Når vi gjennomfører et hyperautomatiseringsprosjekt, er det svært viktig å forstå ønsket grad av automatisering og å etablere en plan. Basert på denne planen vil vi velge verktøyene vi trenger, og kombinere dem for å nå våre mål og være mer effektive.

Integrasjon mellom verktøyene er nå mer kritisk enn noen gang, og funksjonene i en lavkodeprogramvare kan være nøkkelen, da de tilbyr måter å starte prosesser og veivisere for å lette integrasjonene. I tillegg inneholder de kraftige verktøy for å generere rapporter og spore statusen til oppgaver.


Multierfarenhet

Måten vi samhandler med virksomheter og produkter på har utviklet seg de siste årene, der den nåværende trenden ser ut til å være at teknologi tilpasser seg mennesker, og å forstå dem bedre. Multierfarenhet-aspektet av opplevelsen innebærer å koble mennesker gjennom en mengde eksterne enheter, inkludert tradisjonelle dataenheter, bærbare enheter, biler, miljøsensorer og husholdningsapparater. Det multisensoriske aspektet av opplevelsen involverer menneskelige sanser og kombinerer dem med data innhentet av maskiner (varme, fuktighet og radar).Demokratisering

Demokratisering tar til orde for å gi hele befolkningen tilgang til teknologi uten behov for spesifikk opplæring i språket som brukes for utviklingen. Når språkbarrierer fjernes, kan hvem som helst slippe til fantasien og lage applikasjoner ved å fokusere på målet fremfor middelet. Det er behov for tettere samarbeid mellom alle avdelinger i en modere virksomhet, og for individuelle og avdelingsmessige informasjonsinnspill som flyter over alle områder av virksomheten. Med lavkodeverktøy kan vanlige brukere i virksomheten være direkte involvert i programvareutviklingen. Lavkodeverktøy eliminerer mye av kompleksiteten. På denne måten vil vi også få ressurser til å lage applikasjoner og forbedre overføringen av kunnskapen i hele organisasjonen.


Menneskelig augmentering

Teknologier må jobbe med mennesker og bidra til å forbedre deres kognitive og fysiske ferdigheter. Å legge til teknologi som wearables kan vi forbedre produktiviteten og effektiviteten til arbeidere, mens de kognitive ferdighetene til kunstig intelligens kan bidra til å forbedre beslutningstakingen.


Åpenhet og sporbarhet

Forbrukere og myndigheter blir stadig mer oppmerksomme på verdien av personopplysninger og krever at organisasjoner har kontroll over bruken av data. I tillegg oppfordrer kunstig intelligens og bruk av maskinlæring til beslutningstaking AI til å være etisk og rettferdig.


Åpenhet og sporbarhet er kritiske elementer for å støtte disse etiske og digitale personvernbehovene. Noen lavkodeplattformer er allerede i samsvar med lover som GDPR og inneholder funksjoner for å sikre at virksomheter behandler sensitive data riktig.


ÅRSAK 2: DIGITAL REVOLUSJON

Gartner spår i sin årsrapport om trender en stor vekst i teknologier knyttet til prosessautomatisering, med spesiell vekt på lavkodede BPM-plattformer:

  • Innen 2024 vil 75% av store virksomheter bruke minst fire lavkode-utviklingsverktøy for både IT-applikasjonsutvikling og utviklingsinitiativer fra ansatte og innbyggere i en by eller et land

  • Innen 2022 vil minst 40% av nye applikasjonsutviklingsprosjekter ha kunstig intelligens som medutviklere på teamet.


ÅRSAK 3: NØKKELMETODIKK

I dag blir virksomheter tvunget til å kontinuerlig gjennomgå og oppdatere forretningsmodellen sin. For å gjøre det, må de automatisere prosessene sine, og undersøke hvordan nye teknologitrender kan hjelpe dem. Det er viktig å understreke at teknologitrender ikke eksisterer isolert. Snarere støtter og forsterker de hverandre.

Vi lever integrert i den digitale økonomien, og nøkkelen for virksomheter til å forbli konkurransedyktige er hastighet og tilpasningsevne. For å oppnå dette trenger de en metodikk som gjør at de kan forutse nye digitale forventninger og kunne tilpasse seg endring. Lav kode er den "smidige" utviklingsmetodikken som passer best til disse behovene.

Utvikling med lavkodeplattformer gjør det mulig å lage applikasjoner på en mye raskere måte, takket være funksjoner som gjør utvikling mulig med liten eller ingen koding, samtidig som det gir et kraftig system som er i stand til å jobbe på alle nivåer i virksomheten og som i tillegg er skalerbare og med fulle sikkerhetsgarantier. Videre demokratiserer lavkode-metodikk den nødvendige prosessutviklingen og muliggjør smidig og enkelt overføring av informasjon mellom avdelinger.


ÅRSAK 4: KRAFTEN TIL LAVKODEPLATTFORMER


Lavkodeplattformer tilbyr enkelhet i design og utførelse av prosesser, uavhengig av kompleksitet, samtidig som de bruker en minimumskoding for utvikling. Disse plattformene tilbyr et stort utvalg av funksjoner, komponenter og forhåndskonfigurerte tjenester, enkelt tilpasset og integrert mellom seg.

Noen av disse kraftige funksjonene inkluderer:

· Dynamisk skjemautforming

· Veivisere

· Intelligent motor for forretningsregler (business rules) – såkalt flytmotor

· Overvåking

· Styring og kontroll (governance)

· Integrasjon med eksterne applikasjoner og databaser


Konklusjon


Virksomheter kan få mange fordeler ved å bruke lavkodeapplikasjonsutvikling, ikke bare økt hastighet og smidighet. En av de viktigste fordelene med lavkodeutvikling som ofte blir oversett, er at det sparer virksomheten for uønskede kvalitetskostnader. Lav-kode applikasjoner gjør det mulig for virksomheter å lage en skreddersydd løsning som dekker deres behov med sømløs integrasjon til eksterne applikasjoner og databaser i løpet av kort tid. Dette eliminerer opprettelsen av forskjellige informasjonssiloer og kan til og med føre til redundans av forskjellige applikasjoner og dermed spare virksomheten ikke bare for direkte utgifter, men verdifull tid.

Fra et teknisk synspunkt vises den økonomiske fordelen allerede under utviklingen. I stedet for å betale flere utviklingsteam som gjennomfører apputviklingen fordelt mellom frontend, backend, database og distribusjon på plattformer som Mac, PC, Android og iOS, forener lav kode disse prosessene.

Lavkodeutviklingsprogramvare er rett og slett fremtiden.

26 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle