Vurderinger

Varighet 1-2 måneder
Min. 50 konsulenttimer

Timepris kr 2000,-

Vurdering av virksomheten
Ved hjelp av det egenutviklede systemet QUEST vil vi gjøre en total evaluering av hele virksomheten. 

Vurdering av styringssystemet
Evaluering av styringssystem tilstrekkelighet, egnethet og effektivitet for å sikre konsekvent levering av produkter og/ eller tjenester som oppfyller eller overgår kundens forventninger.

Vurdering av ledergruppen
Evaluering av toppledelsens evne og motivasjon til å lede mennesker og team og oppnå strategiske mål, formål og forretningsmessig dyktighet.

Vurderinger.jpg

Kulturell vurdering
Undersøkelse av faktisk kultur ved hjelp av CultureIntelligence
TM.
Culture Intelligence er en viktig støtte til datadrevne beslutninger og tiltak for prosesser som talentoppkjøp, innovasjon, kulturell due diligence og lederutvikling

Tilrettelegging av strategi
Tilrettelegging av strategiprosessen fra visjon og formål, å oversette forretningsbehov og strategier til verdi som skaper mandatprosjekter og reelle målbare handlinger.