top of page
DSC03924.JPG

Vurderinger

Styringssystem, ledergrupper, kultur, strategi. Tilrettelegging, veiledning og avdekking av forbedringspotensiale.

  

Varighet 1-2 måneder
Min. 50 konsulenttimer

Timepris kr 2000,-

Om denne tjenesten:

Vurdering av virksomheten
  

Ved hjelp av det egenutviklede systemet QUEST vil vi gjøre en total evaluering av hele virksomheten. 

Bli klar for fremtiden

 

Evaluering av styringssystem tilstrekkelighet, egnethet og effektivitet for å sikre konsekvent levering av produkter og/ eller tjenester som oppfyller eller overgår kundens forventninger.

Vurdering av ledergruppen

 

 Evaluering av toppledelsens evne og motivasjon til å lede mennesker og team og oppnå strategiske mål, formål og forretningsmessig dyktighet.

Kulturell vurdering

 

Undersøkelse av faktisk kultur ved hjelp av CultureIntelligenceTM.
Culture Intelligence er en viktig støtte til datadrevne beslutninger og tiltak for prosesser som talentoppkjøp, innovasjon, kulturell due diligence og lederutvikling

Tilrettelegging av strategi

 

 Tilrettelegging av strategiprosessen fra visjon og formål, å oversette forretningsbehov og strategier til verdi som skaper mandatprosjekter og reelle målbare handlinger.

Kontakt

Kontakt oss for å finne ut hvordan SQC kan hjelpe deg med å nå dine mål.

bottom of page