Søk
  • Sidsel W. Storaas

Hvordan kan du «sette strøm» på prosessene dine?Generelt har begrepet "Digital Transformasjon"vært både vidt og bredt og generelt forvirrende. Dette igjen fører til at mange selskaper ikke vet hvor de skal begynne, noe som fører til frustrasjon og fiasko. Sannheten er imidlertid at en komplett digital transformasjon vil kreve mer enn én teknologi. Fra et kvalitetssystemperspektiv kan vi heller hente inn begrepet Intelligent Automatisering, som i utgangspunktet er automatisering av virkomshetens eller organisasjonens prosesser. Dette inkluderer generelle forretningsprosesser på øverste ledernivå ved hjelp av BPM og spesifikke arbeidsprosesser på oppgavenivå (som evt. kan automatiseres ved hjelp av RPA), støttet av analyse og beslutninger tatt av kunstig intelligens.


HVA ER INTELLIGENT AUTOMATISERING

Intelligent automatisering er et begrep som beskriver en helhetlig løsning for digital transformasjon, hovedsakelig basert på prosesstyring (BPM) for å styre roller, oppgaver, systemer og roboter (RPA) avhengig av de behovene virksomheten har for styring.

Intelligent automatisering vurderer også bruken av analyse og AI (spesielt maskinlæring) for å ta automatiserte og intelligente beslutninger, og saksbehandling for å gi prosesser nok fleksibilitet til suksessfull ende-til-ende saksbehandling.


Til slutt er det verdt å nevne at en annen viktig funksjon i denne trenden er integrasjonen mellom de forskjellige systemene som brukes i selskapet. Integrasjon vil forhindre duplisering av data i systemene, samt at brukerne trenger bare å arbeide på én, felles plattform.


DE 4 PILARENE FOR INTELLIGENT AUTOMATISERING

Så enkelt som begrepet kan høres ut, står vi overfor det vanlige problemet: "Ok, jeg forstår, men hvordan begynner transformasjonen, hvordan kommer vi i gang?".


Intelligent Automatisering er her for å bli, siden den foreslår konkrete løsninger; kort sagt, den består av en vellykket og sammenkoblet implementering av 4 viktige teknologier. La oss bryte dem ned og forklare rollen hver enkelt spiller.


1) Intelligent Business Process Management (BPM)

iBPM er en prosessautomatiseringsteknologi som inkluderer effektiv koordinering av mennesker, systemer og data. Målet med iBPM er å sikre at infrastrukturen for drift og forretningsprosesser er solid. Derfor fungerer det som et grunnlag i organisasjonen, samtidig som den automatiserer oppførselen til komplekse prosesser. Eksempelvis der vi trenger at inngripen i dataregistrering eller beslutningstaking, og ved bruk av systemer på bestemte tidspunkter som beregninger eller integrasjoner. Det kan også være behov for kontroll av handlinger og datagenerering og lagring.


Med andre ord spiller iBPM rollen som "orkesterdirigent" i organisasjonen, tilordne hvilken rolle - ansatt, ekstern bruker eller system - som skal fungere i hvert enkelt steg, og sikre fullstendig sporing og lagring av all informasjonen som utveksles og genereres under prosessen, fra begynnelse til slutt.

2) Robotisert prosessautomatisering (RPA)

Robotisert prosessautomatisering er en teknologi som tar sikte på å redusere menneskelig inngrep i dataapplikasjoner, spesielt i repeterende oppgaver som varierer svært lite i hver iterasjon.

RPA fungerer hovedsakelig ved å samhandle med applikasjoner på såkalt "høyt nivå", som er programvarelagene på grafisk grensesnittnivå, i motsetning til maskinspråk eller programmeringskode. Enkelt sagt er det en type programvare som etterlikner den virkelige interaksjonen som et menneske ville ha med konvensjonelle IT-applikasjoner.

Denne teknologien er egnet til å erstatte enkle og repeterende manuelle oppgaver som dataregistrering i applikasjoner. Dette betyr at ansatte kan bruke tid på andre, mer verdiskapende aktiviteter for virksomheten, for eksempel beslutningstaking eller forbedring av kunderelasjoner, der menneskelig interaksjon er nødvendig.

Det er en relativt rask teknologi å iverksette og kan derfor gi umiddelbare fordeler for et selskap gjennom tids- og kostnadsbesparelser, spesielt hvis det kan brukes i flaskehalsene i visse prosesser.3) Kunstig intelligens

Kunstig intelligens er simulering av menneskelig intelligens, men gitt av maskiner. Det er med andre ord disiplinen som prøver å skape systemer som er i stand til å lære og resonnere som et menneske.

Kunstig intelligens omfatter andre begreper som maskinlæring, dyp læring, NLP (Natural Language Processing), visuell gjenkjenning, big data osv.


Selv om det er et veldig bredt konsept og dekker mange nivåer (fra enkle automatiseringer til komplekse virtuelle assistenter), er det verdt å markere følgende atferder og muligheter:

1. Tyde mønstre fra tidligere erfaring.

2. Intelligent beslutningstaking.

3. Preskriptiv og prediktiv analyse.

4. Forbedre brukeropplevelsen.


4) Integrasjoner

Forbindelsen og integrasjonen mellom systemer er en av de største hodepinene for en virksomhet, siden hvert system eller programvare har sine egne særegenheter.

Hvert system tilbyr vanligvis et API (Application Programming Interface) å samhandle med, som vanligvis er basert på en standard, for eksempel SOAP (brukt i webtjenester) eller REST (basert på HTTP-protokoll), for eksempel.

Integrasjoner krever vanligvis kode, men med en tilpasset plattform, som i tillegg til å administrere BPM-prosesser, kan du ha opprinnelige koblinger (for eksempel med SAP eller Dynamics CRM) og opprette tilkoblinger basert på SOAP eller REST uten å bruke kode og på en rask og enkel måte.

I de tilfeller der det ikke er mulig å innpasse via API, kan man velge RPA for å gjennomføre en overfladisk integrasjon på grafisk grensesnittnivå.


HOVEDMÅL FOR INTELLIGENT AUTOMATISERING

Hovedmålet med intelligent automatisering er å forbedre kunde- og medarbeideropplevelsen og øke produktiviteten. I tillegg skaper det tids- og kostnadsbesparelser, reduserer menneskelig intervensjon betydelig i prosessene, noe som gjør at ansatte kan ha mer tid til å jobbe med kreative forbedringer, strategi, beslutninger, innovasjon og andre aktiviteter som tar oss i retning mot visjon og hensikt.

Et annet mål er reduksjon av feil i prosessene, samt en reduksjon i manuelt arbeid og papirbruk, siden denne trenden er helt orientert mot rent digital styring.


KONKLUSJON

Kort sagt, intelligent automatisering ble født som et begrep relatert til digital transformasjon, men med fordelen av å være bedre definert og foreslår en reell løsning ved å kombinere fire grener av teknologi: BPM, RPA, kunstig intelligens og integrasjon.

Et ideelt tilfelle ville være en prosessorientert virksomhet som har definerte arbeidsflyter (ved hjelp av BPM) som involverer roller, systemer, data og dokumenter; bruker RPA i til bestemte oppgaver (for å håndtere flaskehalser i tidligere manuelle oppgaver); med hybrid beslutningstaking mellom ledere og automatiseringer basert på kunstig intelligens.

Til slutt kompletterer vi bildet ved å koble sammen alle systemene som brukes av virksomheten vår gjennom integrasjoner (API-nivå når det er mulig, og med RPA når ikke) og sentraliserer informasjonen som skapes av prosessene i en database. Dataene vil bli analysert og matet til AI-maskinlæring for å sikre bedre dokumenterte beslutninger.


Hovedmålene med intelligent automatisering er de samme som alltid (og samtidig så vanskelig å oppnå): å forbedre ende-til-ende kundeopplevelsen og forbedre produktiviteten til våre ansatte, bli kvitt repeterende oppgaver og gjøre det mulig for ansatte å prioritere oppgaver som tilfører verdi for selskapet (kreative forbedringer, nye strategier og løsninger, beslutningstaking, etc.) og selvfølgelig besparelser i tid og kostnader.


Dette er mulig i dag – om du lurer på hvordan, ta kontakt!


39 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle