Søk
  • Sidsel W. Storaas

Hva er Lean?

Dette er et utdrag fra et kommende kurs på Videocation! Om du ønsker kan jeg sende deg en meldning når kurset er klart!


Hva ønsker du å oppnå? Vil du:


● Effektivisere prosesser og eliminere sløsing

● Øke kundetilfredshet

● Lage varer og tjenester av høy kvalitet

● Produsere varer og tjenester av høy kvalitet raskere

● Fjerne variasjon

● Ha null uønskete kvalitetskostnader

● Forbedre hurtighet i leveranser

● Forbedre nøyaktigheten

Om en eller flere av disse punktene er ønske eller et mål for deg eller din virksomhet er det mange som griper fatt i LEAN. Men hva er egentlig LEAN?


I følge Niklas Modig, i boken “Dette er LEAN”, er det en «operasjonell strategi der vi prioriterer flyteffektivitet foran ressurseffektivitet»


Om du lytter på DeloitteCast, ep 27 fra 2019, snakker de mye om en «kulturell reise» og hvordan man skaper en kultur for kontinuerlig forbedring.


Du har LEAN-purister som mener dette er en måte å organisere en virksomhet på – litt i tråd med Lean Start-up og Agile metoder


Også har du pragmatikere som sier dette er kun prosessledelse og -forbedring med en viss verktøykasse som følger med.


Og atter igjen andre som sier dette er en måte å drive forbedringsprosjekter og slår det tett sammen med Six Sigma, rotårsaksanalyser og andre metoder for forbedring uten å skille på navn.Jeg tilhører nok den siste gruppen som foretrekker å snakke om kontinuerlig forbedring generelt og heller velge metoder og teknikker fra en velfylt verktøykasse. Men om vi griper fatt i LEAN helt spesifikt handler dette om effektivitet og at vi gjør prosessen raskere. Lean fjerner sløsing, øker hastigheten i arbeidet, fjerner ikke-verdiskapende prosessteg, forbedrer relasjon mellom prosessteg og fokuserer på kundens behov.


Om vi ønsker en kontrast til for eksempel Six Sigma, kan vi si at Six Sigma gjør prosessen - og dermed produktene - bedre. Six Sigma fjerner variasjon, forbedrer Kvalitet, reduserer variasjonen i hvert enkelt steg, optimaliserer gjenværende steg i prosessen og - som LEAN - fokuserer på kunden.


På mange måter er disse to sider av samme sak. Vi ønsker å levere best mulig til “kunden” og oppfylle eller kanskje overstige deres forventninger. Og kunden er, som nevnt i forrige leksjon, alle som har et forhold til deg og din virksomhet.

Lean kan altså være så mangt, men de aller fleste er enig i at det handler om prosesser og forbedring av prosessene. Det er altså nødvendig å kartlegge hvilke prosesser som er essensielle for at du skal oppnå hensikten med at din virksomhet eksisterer, dvs “formålet” deres. For mange blir dette både stort og uoppnåelig. Det er derfor fullt mulig å starte i det små og se på dine egne prosesser og det arbeidet du gjør til daglig. Det er en god øvelse å selv finne områder der du gjør arbeidet ditt på en uhensiktsmessig eller ineffektiv måte og fjerne unødvendige steg eller trene deg opp til å bli raskere.


Et enkelt eksempel er å skrive. Om du har skrevet mye og kjenner tastaturet godt har du kanskje utviklet din egen form for “touch”, dvs at du kan skrive på tastaturet uten å måtte se på det eller tenke over hvor bokstavene er. Denne ferdigheten har blitt ubevisst på en slik måte at du ikke trenger å tenke eller bruke energi på å lete, finne, trykke. Noen bruker samtlige fingre på tastaturet, mens andre har blitt mestere på “to-finger-touch”. Det samme kan vi se på forskjellen mellom unge og mer voksne når de skal taste ut en melding på mobiltelefonen. De unge “tomler” meldingen i en forrykende fart, mens vi eldre taster ut en bokstav om gangen ved hjelp av en pekefinger.

75 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle