Søk
  • Sidsel W. Storaas

Nytt spennende anbud vunnet

Oppdatert: 17. apr. 2021

Siri Mathiesen Consulting AS i samarbeid med Storaas Quality Consulting AS vinner anbud for Direktoratet for Strålevern og Atomberedskap, DSA.


Det var Siri Mathiesen Consulting AS som trakk det lengste strået og som vant anbudet som konsulent til styringssystem. Tildelingen ble gjort 3. mars 2020 i konkurranse med flere andre og betydelig større aktører. Anskaffelsen er gjennomført i henhold til lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser og tilhørende forskrift 12. august 2016 nr. 974 om offentlige anskaffelser (FOA) del I og III. Anskaffelsen er gjennomført som en Dynamisk innkjøpsordning (Organisasjonsutvikling), jf. FOA § 13-1.


Siri Mathiesen Consulting AS har valgt å samarbeide med Storaas Quality Consulting AS og det vil være Siri Mathiesen og Sidsel Winther Storaas som i samarbeid vil levere konsulenttjenestene som DSA etterspør. Disse to energiske damene er etter hvert godt kjent som programledere for podkasten Kvalitetsprat og som kursledere hos KRN Academy, kursvirksomheten til Kvalitet og Risiko Norge, som også står bak podkasten. Siri og Sidsel er også instruktører sammen i eLæringsprogrammet Kvalitetsskolen.
I tilbudet skriver de at hensikten er å jobbe som partnere. Sidsel kommer til å delta og bidra mest i fasene med ledelsesprosesser og oppstart av nye aktiviteter. Siri vil være med i hele prosessen og drive den fremover. Begge er stasjonert i Oslo-området og har til hensikt å jobbe i DSAs lokaler når det er hensiktsmessig. Både Siri og Sidsel har lang, operativ erfaring fra etablering av styringssystem med hhv 18 og 20 års industriell arbeidserfaring. Begge har jobbet tett opp mot ledelse og har undervist i kvalitetsfaget.


Siri Mathiesen utdyper: «Et styringssystem må være tilpasset virksomheten for at det skal være til nytte. Vi har en filosofi om at ledelsessystemet skal være enkelt, praktisk og funksjonelt. Vår ekspertise ligger i å se struktur og muligheter for effektive arbeidsløsninger. Vi vil ta kontroll over fremdriften av prosessen med å etablere det integrerte styringssystemet, så lenge ledelsen er med sørger for bidrag med interne ressurser. Det er viktig for oss å ha ledelsen med oss i arbeidet som skal utføres slik at resultatet blir best mulig egnet for virksomheten. For å få et godt egnet styringssystem er det nødvendig at også ansatte bidrar inn i arbeidet. Det er de som kjenner det praktiske ved de ulike prosessene og arbeidsrutinene, og vet hvor det pleier å gå galt eller ta lang tid. Tett samarbeid med ansatte vil samtidig gi eierskap til resultatet, og sikrer en bedre opplæring og implementering.»


I tildelingen trekkes dette frem som årsak til tildelingen:


Lang erfaring med kvalitetsledelse og oppbygning av styringssystem. Mye workshop og undervisnings-erfaring. Skiller seg betydelig positivt ut med stor trygghet i rollen, noe som vil være viktig for forankring i ledelsen i DSA. Kortfattet men konsis løsningsbeskrivelse som er tydelig på å jobbe mot ledelsen og sørge for god ledelsesforankring. Fleksible mht kundens behov.


Siri Mathiesen Consulting AS og Storaas Quality Consulting AS takker for tilliten og ser frem til samarbeidet med Direktoratet for Strålevern og Atomberedskap.

147 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle